Zilveren Passer vzw

Structuur  -  Historiek  -  Reglement  -  Verzekering  -   Contact 
Verzekeringsmaatschappij - Beknopt Overzicht - Vaak gestelde Vragen
Polis - Speciale Voorwaarden - Aangifteformulier

 
Verzekering Nota over de Verzekering, onderschreven door  Zilveren Passer vzw ten voordele van haar leden
 

Verzekeringsmaatschappij

Ethias Nv
Prins Bisschopssingel 73
3500 Hasselt
Tel. 011 28 21 11
Fax 011 85 60 00
Website: www.ethias.be
e-mail: info@ethias.be

Makelaar: Vanbreda Medius verzekeringen, Plantin en Moretuslei 297 te 2140 Antwerpen
contactpersoon: Jeroen Wouters
tel +32 (0)3/217.06.39 - mobiel +32 (0)473/77.63.34 - Intern 23639
e-mail : jeroen.wouters@vanbreda-medius.be

Verzekeringsnemer: Zilveren Passer vzw, Flamingolaan 11 te 2610 Wilrijk-Antwerpen.


Beknopt Overzicht van het Contract

Het contract is van aanvullende aard. De verzekeringsmaatschappij zal slechts tussenkomen na uitputting van elke andere waarborg.

Polisnummer: 45.469.336 Client: 9802291 Bijvoegsel: 000
Beheerder: 2154-P04470 Inspecteur: 05
Ingangsdatum:01/07/2022 jaarvervaldag 1/7


Vaak Gestelde Vragen

 • Waar zijn de leden gedekt ?
  In de gehele wereld.
 • Wanneer zijn de leden gedekt ?
  Voor Burgerlijke Aansprakelijkheid tijdens de activiteiten van de vereniging, inbegrepen de samenkomsten voor de voorbereiding en de organisatie van deze activiteiten. Voor Ongevallen tijdens de activiteiten van de vereniging, inbegrepen de samenkomsten voor de voorbereiding en de organisatie van deze activiteiten alsook op weg van en naar de activiteit. Carpooling is toegelaten, met of zonder financiële bijdrage.
 • Wie is door deze verzekering gedekt ?
  Alle leden van de vereniging, effectieve leden en toegetreden leden, van de bestuursleden tot de gewone leden, in het kader van hun lidmaatschap en van hun functie in de vereniging. Eveneens zijn de partners mee verzekerd als deelnemer aan de activiteiten en/of als vrijwilliger. Voor een meer uitgebreide omschrijving verwijzen wij naar de bijzondere voorwaarden.
 • Wat doen bij ongeval ?
  1. Ongevalsaangifte opstellen (download hier).
  2. Ongevalsaangifte in bijlage verzenden samen met mail die u naar schade.schoolensport@ethias.be binnen de 24 uur verzendt.
  3. Later moet u tevens het medisch attest, ingevuld door uw arts, naar hetzelfde adres schade.schoolensport@ethias.be sturen om uw dossier te vervolledigen (referentie polisnummer 45.469.336)
  4. Ethias handelt verder alles af

Bijgevoegd de polis met de algemene (klik hier) en de speciale (klik hier) voorwaarden .


Versie 2022.09.30